Doel Stichting Speelotheken Den Helder een en ander conform de statuten van de Stichting Speelotheken Den Helder:

De Stichting heeft ten doel: het adviseren, stimuleren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten gericht op het uitlenen van speelmiddelen aan kinderen en anderen alsmede op het geven van voorlichting over speelmiddelen aan ouders en anderen; zij richt zich daarbij zowel op gezonde als lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.