Bestuursleden van de Stichting Speelotheken Den Helder ontvangen voor hun werkzaamheden gedaan voor genoemde Stichting een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding  van maximaal 750 Euro.