Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2022:

 • Bestuursvergaderingen: er waren geen vergaderingen maar wel de Jaarvergadering.
 • Uitleen alle weken behalve de schoolvakanties en de weken dat de verbouwing/ nieuwe indeling aan de gang was. Voor de zaterdag waren we enkele keren open. De uitleen gold ook voor de school De Optimist.
 • Er zijn geen themakisten geleverd aan de Peuterscholen
 • Er waren enkele medewerkersvergaderingen inclusief een Kerstborrel
 • De dames van Inner Wheel waren weer actief met schoonmaken van ons speelgoed.
 • Ons speelgoed is soms gebruikt voor diverse activiteiten op de school De Optimist.
 • Onze bestuursleden waren als vrijwilliger actief bij de Halve van Den Helder
 • Er is gecollecteerd voor Jantje Beton. Het Oranjefonds houdt jammer genoeg geen collectes meer.
 • De speelgoedcollectie is dit jaar matig uitgebreid omdat we tekort medewerkers hebben en door de verbouwing. 
 • Doordat we in 2023 starten met het nieuwe uitleenprogramma voor de pc kunnen we pas eventueel nieuw speelgoed nummeren als we ingewerkt zijn en het programma naar behoren werkt. Hierdoor moet er ook van alles aangepast worden.
 • Er is een aantal nieuwsbrieven naar de leden gestuurd en op onze facebookpagina stond het laatste nieuws.

Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2019-2021:

Niets te melden i.v.m. coronaperiode.

Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2018:

 • Bestuursvergaderingen: er waren 3 vergadering met daarnaast de Jaarafsluiting.
 • Uitleen alle weken behalve de schoolvakanties
 • 7 x is er een serie themakisten geleverd aan de Peuterscholen
 • Er waren 6 Medewerkersvergaderingen inclusief een Kerstborrel
 • Paaseieren zoeken op Goede Vrijdag; druk bezocht!
 • 12 juni was er een spelinstuif en waren we doorlopend open.
 • We deden voor het eerst mee aan de Rabobank Clubkas actie.
 • Aan NLdoet werd weer uitgebreid aandacht besteed.
 • De dames van Inner Wheel waren weer actief met schoonmaken van ons speelgoed.
 • De week van de speelotheek is gevierd met een spelinstuif
 • Wij waren aanwezig met spelactiviteiten op Basisschool de Fontein.
 • Ook is ons speelgoed gebruikt voor diverse activiteiten op de Eben Haezerschool.
 • Wij waren aanwezig bij de nieuwjaarsviering op basisschool de Kameleon.
 • Kregen we bezoek van een VMBO klas die uitleg kregen over de speelotheek en een aantal spellen gespeeld hebben.
 • Onze bestuursleden waren als vrijwilliger actief bij de Halve van Den Helder
 • Er is gecollecteerd voor Jantje Beton en het Oranje Fonds
 • De Landelijk Speelotheken dag in Hoogeveen is bezocht.
 • De outletsale van 999Games in Almere is bezocht en hier zijn diverse spellen (voordelig) ingekocht.
 • Zijn er nu ook themakisten voor meerkunners in de uitleen. Bestemd voor scholen en instellingen.
 • Is de speelgoedcollectie uitgebreid en al het speelgoed genummerd en waar nodig verduurzaamd.
 • Er waren rondom onze activiteiten diverse artikelen in de lokale pers onder meer een groot artikel in het Helders Weekblad over de spelinstuif.
 • Er zijn een aantal nieuwsbrieven naar de leden gestuurd en op onze facebookpagina stond het laatste nieuws.
 • Er was een training voor alle medewerkers met als thema: Klantvriendelijk werken.

Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2017:

 • Bestuursvergaderingen: 3 vergadering en de Jaarafsluiting.
 • Alle weken uitleen (behalve de schoolvakanties) op de dinsdagmiddag, vrijdagavond en om de 2 weken op de dinsdagavond (winter 1 x per 4 weken)
 • 7 x is er een serie themakisten geleverd aan Peuterscholen Er waren 6 Medewerkersvergaderingen inclusief een Kerstborrel
 • Paaseieren zoeken op Goede Vrijdag; druk bezocht!
 • Aan NLdoet werd weer uitgebreid aandacht besteed. De dames van Inner Wheel waren weer actief met schoonmaken van ons speelgoed.
 • De week van de speelotheek is gevierd met een spelinstuif
 • Spelactiviteiten waarbij wij aanwezig waren: Basisschool de Fontein, Basisschool de Verrekijker en Peuterschool de Vlindertuin. Tevens waren wij aanwezig op de Opvoedmarkt op de Eben Haezerschool waarbij tevens symbolisch de cheque van de Raboton werd uitgereikt en de eerste uitdaagdoos gepresenteerd.
 • Onze bestuursleden waren als vrijwilliger actief bij de Halve van Den Helder
 • Er is gecollecteerd voor Jantje Beton en het Oranje Fonds
 • De voorzitter van de Vereniging van Speelotheken Nederland is met een collega op bezoek geweest om zich te laten informeren over onze samenwerking met Peuterscholen (VVE-Puk & Ko)
 • Een tegenbezoek is gebracht aan Speelotheek Veenendaal.
 • De outletsale van 999Games in Almere is bezocht en hier zijn diverse spellen (voordelig) ingekocht.
 • Er was een gift van de Rotary ten behoeve van educatief materiaal P.R.
 • Er stond een groot artikel over onze speelotheek en passend onderwijs in de Kopkrant.
 • Er waren rondom onze activiteiten diverse artikelen in de lokale pers.
 • De leden kregen een aantal nieuwsbrieven en de op onze facebookpagina stond het laatste nieuws.
 • Deskundigheidsbevordering:
  • Onze medewerkerswaren aanwezig op de Landelijke Speelotheken Dag van de Vereniging van Speelotheken Nederland gehouden in Corpus te Leiden.
  • Er werd een dag voor Hoogbegaafden bezocht in Hoorn.
 • Onze vacatures stonden op de vrijwilligerssite Noordkopvoorelkaar.

 

Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2016:

 • Activiteiten van de Stichting Speelotheken Den Helder in 2016 op een rijtje:
 • Iedere week uitleen op dinsdagmiddag en avond en vrijdagochtend
 • Er waren 3 bestuursvergaderingen en 1 jaarafsluiting samen met alle 5 medewerkersvergadering inclusief de Kerstviering
 • NLDoet waar de dames van Inner Wheel ons hebben geholpen met het schoonmaken van het speelgoed ook is de ruimte opgeknapt met een bijdrage van het Oranje Fonds.
 • 9 maart was er een koffieochtend in samenwerking met het Mama en Papa Cafe Den Helder en Budowazasport.
 • 22 maart voorjaarsspelinstuif
 • 25 maart Paaseieren zoeken op het schoolplein en een mandje knutselen. De ochtend is heel druk bezocht.
 • 7 juni spelinstuif ter gelegenheid van de Week van de Speelotheek
 • 4 juli waren wij te gast bij het Mama en Papa café Den Helder
 • 24 september is Burendag gevierd. Met allerlei activiteiten op het schoolplein en in de speelotheek en een loterij. Tevens ontvingen we een bijdrage van het Oranje Fonds. Wethouder jeugdzaken heeft de dag geopend.
 • 28 oktober waren de dames van Inner Wheel er weer voor de najaars schoonmaak
 • De nieuwe promotiematerialen (flyer, folder, poster en kladblokjes) waren klaar
 • Onze bestuursleden hebben als vrijwilliger geholpen bij de Halve van Den Helder
 • De medewerkers hebben de Jantje Beton en de Oranje Fonds collecte gelopen
 • Hebben we een aantal spellenochtenden gehad op de Basisschool de Verrekijker en op Peuterspeelzaal de Vlindertuin.
 • Zijn onze themakisten Puk en Ko weer vaak uitgeleend aan de Peuterspeelzalen van Kappio en de Stichting Kinderopvang Den Helder
 • Hebben we actief scholen bezocht om te laten zien wat wij te bieden hebben.
 • Kregen we ter gelegenheid van Sinterklaas een aantal pakjes van de actie Pepernoot. De overhandiging werd gedaan door de Wethouder jeugdzaken
 • Er was een training over gedrag.
 • Het Denkspellenparadijs verzorgde een avond over het gebruik van 21 e eeuwse skills bij spellen.
 • 2 medewerkers zijn naar de jaarvergadering van de VSN geweest in Den Bosch
 • Is er een goodie bag gemaakt die alle leden ontvingen ter gelegenheid van onze 35 e verjaardag gevuld met artikelen gekregen van de Dorper middenstand.
 • Was er een gift uit de Raboton bestemd voor themakisten voor meerkunners
 • Was er een gift van de Stichting Loopevenementen van 500 Euro voor de aankoop van bewegingsmateriaal
 • Ontvingen we via de Helderse uitdaging ‘nieuwe’ stoelen en een legotafel
 • Waren we bij een bijeenkomst van de Helderse Uitdaging over “Goede zaken”
 • Zoeken we nog steeds een secretaris
 • Hebben we het nodige nieuwe speelgoed aangeschaft onder meer Taal- en Denkspellen
 • En verder: waren er in diverse kranten artikelen om onze activiteiten onder de aandacht te brengen. Ook onze facebookpagina was actief bezig de speelotheekte promote

 

Activiteiten Stichting Speelotheken Den Helder in 2015:

 • Bestuursvergaderingen. 4x + de jaarafsluiting
 • Uitleen. Iedere dinsdag en vrijdag + dinsdagavonden (wintertijd 1x per 4 weken, zomertijd om de week)
 • Medewerkersvergaderingen zijn gehouden om de 6 weken
 • Tijdens NLdoet kleine klusjes uitgevoerd en schoongemaakt door de dames van Inner Wheel.  Daarna was er een lunch
 • Op Burendag was er een open huis met daarna een BBQ voor alle leden,  medewerkers en aanhang.
 • In april hebben we op de Dorper dag gestaan in het nieuwe Dorpshuis
 • In de Week van de Speelotheek in juni was een spellenmiddag met een leuk buitenspel
 • Jantje Beton Collecte gelopen en voor het eerst aan de Oranje Fonds collecte meegedaan
 • Spellenmiddagen en avonden bij: Mavo a/z, Vrouwengilde en het MOOC
 • We zijn uitgenodigd om bij Albert Heijn Schootenplaza aan de statiegeldactie mee te doen. Als tegenprestatie hebben we een spellenmiddag verzorgd
 • Via de Helderse Uitdaging hebben we een bureaustoel ontvangen en in december een Lego-speeltafel.
 • Is er ook via de Helderse Uitdaging iemand gevonden die een nieuwe folder, flyer en poster voor ons heeft gemaakt  
 • Onze bestuursleden hebben geholpen bij de Halve van Den Helder
 • Een speciale feestcommissie is in het leven geroepen om ons 35 jarig jubileum voor te bereiden. In december was de aftrap met een groot artikel in het Helders Weekblad. Ook is er in 2016 een leuke ledenactie welke in 2015 is voorbereid: alle leden ontvangen een goodiebag vol met leuke artikelen van lokale ondernemers.
 • We hebben een leuke Workshop mozaïeken gehad en na afloop zijn we naar de pizzeria geweest
 • Een workshop over VVE en speelotheek met daarna een bezoek aan peuterspeelzaal de Sterrekijkers
 • Een vervolg-training van Marianne de Valck
 • Jaarvergadering bijgewoond van de Vereniging van Speelotheken Nederland.
 • Op de Vrijwilligersmarkt in de Draaikolk gestaan om medewerkers te werven
 • Onze vacatures staan op de nieuwe site: Noordkopvoorelkaar.nl